باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید

کد مدیر
مطالب تصادفی محتوایی

پرینت
بازدید: ١٨

دانلودبررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

بین اللمللی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری 1747
کاربر
 
 

مقدمه......................................................................................................................................................

الف) جنایات علیه بشریت..................................................................................................................

ب) سؤالات اصلی تحقیق..................................................................................................................

ج) فرضیه‌‌های تحقق .........................................................................................................................

د) روش و نوع تحقیق .......................................................................................................................

و) اهداف تحقیق..................................................................................................................................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت .............................................................

الف) در صلح بین المللی...................................................................................................................

ب) در سطح داخلی ...........................................................................................................................

1) محاكمات .......................................................................................................................................

2) قانونگذاری......................................................................................................................................

3) رویه قضایی ...................................................................................................................................

4) نوشته‌های حقوقی........................................................................................................................

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی ........................................................

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان كیفیر بین المللی...................................................

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه.................................................................

د) تكمیلی بودن صلاحیت دیوان كیفری بین المللی نست به محاكم ملی .......................

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت...........................................................

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی...................................................................................................

ب) عنصر سیاسی ...............................................................................................................................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی.................................................................................

1) واژه هر ...........................................................................................................................................

2) واژه غیر نظامیان.........................................................................................................................

3) واژه جمعیت..................................................................................................................................

4) واژه جهت دار................................................................................................................................

د) عنصر تبعیض آمیز بودن..............................................................................................................

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)...................................................................................................

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان كیفری

بین المللی ............................................................................................................................................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد.................................................................................

1- قتل...................................................................................................................................................

2- قلع و قمع......................................................................................................................................

3- شكنجه............................................................................................................................................

4- آزاو اذیت........................................................................................................................................

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد................................................................................................................

1- به بردگی گرفتن...........................................................................................................................

2- تبعید یا كوچ اجباری جمعیت.................................................................................................

3- حبس كردن .................................................................................................................................

4- تعرضات جنسی............................................................................................................................

5- ناپدید كردن اجباری اشخاص...................................................................................................

6- جنایت تبعیض نژادی..................................................................................................................

ج) سایر اعمال ضد بشری ................................................................................................................

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره....................................

الف) ماهیت قواعد آمره......................................................................................................................

ب) محكومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره..........................................................

نتیجه‌گیری كلی .................................................................................................................................

 

مقدمه

الف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. كنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می كنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهانی دوم است كه افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاكمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت كه در این اساسنامه آمده است هر یك از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی كه در چارچوب یك حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یك جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتكاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا كوچ اجباری یك جمعیت

هـ) حبس كردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی كه برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم كردن اجباری، یا هر شكل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر كه به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید كردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ك) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر كه عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

1- آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟

2- آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاك لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟

3- آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟

4- ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

1- جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.

2- انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاك لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.

3- طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.

4- طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.

5- جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش كتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

SecImgSesنیازمندی های چارراهی درج تبلیغات وآگهی رایگان آگهی رایگان تبلیغات اینترنتی بنر تبلیغاتی تبلیغات کامپیوتر تبلیغات رایانه تبلیغات سایت ها تبلیغات خدمات

تبلیغات پزشکان تبلیغات مهندسی تبلیغات صنایع تبلیغات موسسات

تبلیغات کشاورزی تبلیغات محیط زیست آگهی کشاورزی آگهی محیط زیست تبلیغات ادوات کشاورزی آگهی ادوات کشاورزی فروشگاه کشاورزی فروشگاه محیط زیست فروشگاه ادوات کشاورزی
کودهای ارگانیک تبلیغات کودارگانیک تبلیغات ورمی کومپوست  فروشگاه ورمی کومپوست آگهی ورمی کومپوست
فراورده های دامی لبنیات فروشگاه نساجی  فروشگاه ادوات دامداری گلخانه ها خریدمحصولات کشاورزی گردشگری ایران

Agriculture advertising banners advertising environment environmental farm advertising ad banners agricultural implements, agricultural farm farming Eco Store
Organic fertilizers, promotion of organic manure, vermicompost advertising Kvmpvst, dilatory Kvmpvst Store Advertising
Vermicompost Kvmpvst
Dairy products and animal husbandry equipment textile shop Khrydmhsvlat Agricultural Greenhouses Iran Tourism

http://charrahi.ir